Acto de defensa da Tese de Doutoramento: Tejiendo (en) la incertidumbre. el textil como proceso material e interfaz espacial

Autor: Sara Martínez Pérez-Coleman
Dirección: Ana Soler Baena

27 de febreiro de 2023
10:30 h
Lugar: Sala de reunións do Departamento de Escultura. Facultade de Belas Artes. Pontevedra