Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019
IPD1
Prazas ofertadas
15 10 10
IPD2
Demanda
29 31 28
IPD3
Matrícula de novo ingreso
15 12 10
IPD4
Número de estudantes matriculados
53 62 62
IPD5
% de estudantado procedentes de estudos de máster doutras universidades
13,33% 16,67% 30,00%
IPD6
% de estudantado estranxeiro matriculado
9,43% 11,29% 12,90%
IPD7
% de novos ingresos que requiren complementos formativos
0,00% 0,00% 0,00%
IPD8
% de estudantado matriculado según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial

84,91%
15,09%

64,52%
35,48%

62,90%
37,10%

IPD11
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…)
28,30% 20,97% 27,42%
IPD15
% de directores con sexenios vivos
66,67% 75,00% 73,33%
IPD16
% de directores estranxeiros
7,41% 6,25% 6,67%
IPD17
Número de expertos internacionais en tribunais
1 2
IPD18-01
Número de teses defendidas
2 5
IPD18-02
Número de teses según dedicación
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta2

5

IPD18-04
Duración media dos estudos
TC: tempo completo
TP: tempo parcial
MX: mixta3,5

4

IPD18-07
% de teses coa calificación de “cum laude”
100,00% 80,00%