Os coñecementos e competencias comúns atenden a tres enfoques: metodolóxico, organizativo e de transmisión.

O metodolóxico fai mención aos apartados da formación que se debe desenvolver e adquirir, co fin de adquirir as competencias necesarias; ó organizativo refírese á integración nas canles, mecanismos e/ou órganos e estruturas de traballo propios da investigación, tanto da Universidade de Vigo como doutros centros de investigación posibles; e a transmisión á posta en público ou transferencia da investigación de modo parcial ou total dentro de actividades como poidan ser a participación en congresos, xornadas, exposicións, premios, bolsas, proxectos, estancias noutros centros, etc.

Cada un destes enfoques constitúese como módulo do programa de estudos que atende a determinadas competencias e ten as súas actividades formativas precisas. Tódolos módulos son de carácter obrigatorio:

1º ano

Módulo 1

Recursos metodolóxicos

 

Módulo 2

Investigación e estruturas organizativas

 

 

Traballo de Investigación e Creación

 

Realización da tese

2º ano

Módulo 1

Seminario de recursos metodolóxicos

 

Módulo 2

Xornadas de presentación do Estado da Investigación 2

 

Módulo 3

Transmisión da Investigación

 

Módulo 3

Seminario de Transmisión da Investigación

 

Traballo de Investigación e Creación

 

Realización da tese

3º ano

Módulo 2

Xornadas de presentación do Estado da Investigación 3

 

Traballo de Investigación e Creación

 

Realización da tese

 
 
Cronograma de actividades 2023/2024
Curso actual

Cronogramas de cursos anteriores
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016