As opcións das liñas de investigación do programa non se ofertarán na súa totalidade todos os anos, anunciándose oportunamente as ofertadas para cada curso ao comezo do período de inscrición.

Liñas de investigación ofertadas

Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
María Luisa Fernández Olivera, Juan Luis Moraza Pérez

Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público
Francisco Javier Tudela Sáenz de Pipaón

Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
María José Pérez Fabello

Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
Juan Loeck Hernández

A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidade
Ignacio Barcia Rodríguez, Mónica Ortúzar González

Identidades non normativas
Marina Núñez Jiménez

Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
Xosé Manuel Buxán Bran

Miradas e invención de identidades
María Sol Alonso Romera

Negación da representación
Juan Carlos Meana Martínez

Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea
Almudena Fernández Fariña

Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación
José Chavete Rodríguez

A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
Consuelo Matesánz Pérez

Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
Alberto Ruiz de Samaniego

A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
Juan Carlos Román Redondo

Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega
Manuel Sendón Trillo

Arquivo, site specific, working progress
Silvia García González

Arte e Arquitectura. Arte e espazo social
Natividad Bermejo Arrieta

Debuxo e gráfica contemporánea
Elena Lapeña Martínez

Pintura contemporánea. Percorridos urbanos
Ignacio Pérez-Jofre Santesmases

Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
Ana Soler Baena

Orixinal, copia, imitación, plaxio
Antonio María Bandera Vera

Arte gráfica. Múltiple e transformación
Ann Heyvaert

Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
Lola Dopico Aneiros

Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais
Carlos Tejo Veloso

Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura
Yolanda Herránz Pascual

Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas
Mar Rodríguez Caldas

Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública
José Antonio Castro Fernández

Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
Susana Cendán Caaveiro

Historia do deseño e a Tipografía
Marcos Dopico Castro